Koronavirus a praní prádla. Není třeba paniky. Odpovědi na časté otázky a naše doporučení.

Na základě dotazů od našich zákazníků, které přichází v souvislosti se šířící se nákazou COVID-19, představujeme základní shrnutí informací a doporučení pro oblast praní prádla a jeho dezinfekce v prádelnách, hotelech, sociálních zařízeních, nemocnicích a dalších provozech. Na úvod je přitom potřeba zdůraznit, že pokud už ve svém provozu využíváte dezinfekční praní prádla a máte pro tuto oblast správně nastavené procesy, není potřeba nic měnit.

Pokud máte jakékoli otázky, které se týkají přímo Vašeho zařízení, obraťte se nejprve na Vaši krajskou hygienickou stanici nebo na technologa Professional support. V obecné rovině potom platí, co jsme zdůraznili na začátku. Tedy, pokud máte správně nastavený proces dezinfekčního praní včetně sběru špinavého prádla, manipulace s tímto prádlem a jeho skladování a následného praní a manipulace s čistým prádlem, není třeba cokoli měnit. Produktové a technologické řešení Professional support totiž splňuje všechny podmínky stanovené příslušnými normami a je testované a certifikované podle současné evropské a lokální legislativy. Co to konkrétně znamená? Že při správném nastavení dokáže zničit naprostou většinu virů a bakterií. Registrované dezinfekční prostředky a postupy jsou tedy s vysokou pravděpodobností účinné a není potřeba je měnit. To se přitom týká dezinfekčních prostředků pro praní i pro úklid prádelny.

Doporučujeme však opětovně proškolit personál, zvlášť na oblast osobní hygieny, proces nakládání a manipulace s prádlem atd. Zároveň je vhodné zajistit dostatečné množství ochranných pomůcek, mýdla, dezinfekčního mýdla apod.

Proč nepíšeme, že současné postupy jsou 100% účinné, ale „pouze“ vysoce pravděpodobně účinné? Koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, je novým typem viru, takže účinnost dezinfekčních přípravků a postupů přímo na tomto viru nemohla být dosud plně testována. SARS-CoV-2 však patří do velmi známé rodiny virů, na kterých se účinky dezinfekčních prostředků běžně testují. Koronaviry přitom nepatří mezi vysoce odolné vůči dezinfekčním prostředkům. Je tak téměř jisté, že ani SARS-CoV-2 není výjimkou. Dokud ale neproběhnou veškeré testy, nelze to předkládat jako nezpochybnitelný fakt. Ministerstvo zdravotnictví, hygienické stanice u nás a i ve světě běžně doporučují používat existující registrované dezinfekční prostředky, potřeba nových testů/registrací zatím neexistuje. Zároveň jsme nezaznamenali jakoukoliv zprávu o tom, že by bylo někde zjištěno, že dezinfekční prostředky na koronavirus SARS-CoV-2 neúčinkují. 

Co se týče odborného ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, to je definované vyhláškou (včetně správných postupů) a podléhá oborové certifikaci, ani zde se tedy nic nemění. Požadavky na prádelny a praní zdravotnického prádla a prádla ze zařízení sociální péče jsou konkrétně definovány vyhláškou č. 306/2012 Sb. (Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče).

Asociace prádelen a čistíren ve spolupráci s TZÚ Brno provádí oborovou certifikaci OS 80-01 pro ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Více naleznete na webu TZU. Pokud už je Vaše zařízení certifikované, není třeba v souvislosti s novým typem koronaviru nic měnit. V případě zájmu o certifikaci nebo v případě dotazů s ní souvisejících se obraťte přímo na TZÚ Brno.  Požadavky a postupy pro certifikaci mohou být podnětnou inspirací i pro provozy, které ji nepotřebují, ale chtějí zlepšovat kvalitu svých služeb.

Doporučení pro menší prádelny bez oborové certifikace pro praní zdravotnického prádla

Pokud Vaše prádelna nemá certifikaci pro praní zdravotnického prádla, níže přinášíme pár tipů na zajištění maximální možné míry dezinfekce prádla a zamezení jeho kontaminace. Tato doporučení mají obecnou platnost a je proto vhodné se jimi řídit dlouhodobě.

1. Minimalizujte riziko křížové kontaminace

Jedním z největších rizik kontaminace nastává, když se „špinavé prádlo“ potká s „čistým prádlem“ – ať už fyzicky, použitím stejného vozíku, stolu, rukavic apod. Ideálním řešením je oddělení čisté a špinavé části prádelny bariérovou zdí, instalace bariérových praček, oddělení personálu, který manipuluje s čistým a špinavým prádlem a oddělení logistických cest a prvků (vozíky atd.)

Pokud takto není prádelna navržena už od začátku, je v praxi samozřejmě obtížné všechny tyto náležitosti dodržet. Zároveň ale platí, že čím více jednotlivé typy prádla oddělíte, tím lépe. Stavebně neoddělené provozy musí dbát na hygienu prostor ve zvýšené míře a průběžně dezinfikovat všechny povrchy, například dezinfekčním čističem Mr. Proper 3v1.

2. Dbejte na správnou manipulaci s kontaminovaným či rizikovým prádlem

 • Při sběru prádla používejte uzavíratelné pytle (speciální textilní nebo pevné plastové) a oddělujte od sebe prádlo kontaminované / rizikové a nekontaminované.  
 • Skladujte zvlášť prádlo ze zdravotnických zařízení / kontaminované od toho nekontaminovaného. Minimalizujte čas skladování.
 • Oddělte praní (náplň pračky / komory) kontaminovaného / rizikového prádla od nekontaminovaného. Kontaminované prádlo vždy perte zvlášť.
 • Po každém použití textilního pytle jej vyperte a dezinfikujte. Plastové pytle likvidujte  v souladu s legislativou. Pokud je prádlo infekční je plastové pytle třeba likvidovat jako nebezpečný odpad. Zvláště v případě zařízení sociální péče, zařízení, u kterých je vyšší riziko kontaktu s infekčními onemocněními apod. doporučujeme v době trvání epidemie likvidovat všechny pytle jako nebezpečný odpad.    

3. Uklízejte prádelnu dle hygienického plánu

 • Základem je samozřejmě mít vypracovaný aktuální hygienický plán s postupem úklidu provozovny zohledňující povahu prádla, které perete. S tím Vám pomůže technolog Professional support.
 • Nezapomeňte i na úklid a dezinfekci pomůcek a logistických prvků na celé cestě prádla. To znamená například vozíky, auta převážející prádlo apod. Samozřejmě je třeba uklízet a dezinfikovat i pračky. Používejte registrované dezinfekční prostředky, nejlépe s čisticím účinkem jako Mr. Proper 3v1.
 • Zaměstnanci musí mít vytvořené podmínky pro osobní hygienu, přístup k mýdlu, dezinfekci apod. Uklízet a dezinfikovat je třeba i tyto prostory. Ideální je mít zvlášť tyto prostory pro „čistou“ a „špinavou“ část prádelny.
 • Zaměstnanci musí hygienický plán dokonale znát, dodržovat a vést příslušné záznamy o jeho plnění.
 • Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo jen chcete mít jistotu, že je vše v pořádku, můžete si nechat udělat hygienicko-epidemiologickou kontrolu prádelny (Oborová specifikace OS 80-05; prádelny certifikované pro praní zdravotnického prádla to mají jako povinnost).

4. Dbejte na osobní hygienu zaměstnanců a používání ochranných pomůcek

Manipulace s kontaminovaným prádlem představuje pro personál zdravotní riziko, ale personál je také jedním z hlavních zdrojů kontaminace. Jde především o přenos mezi čistým a špinavým prádlem (neumyté ruce, nevyměněné rukavice atd.), ale zdrojem kontaminace může být také personál sám o sobě.

Základem je hygiena rukou. Zaměstnanci potřebují také vhodné a řádně vybavené prostory (šatny, koupelny, toalety). Zásadní je rovněž používání předepsaných pomůcek a zajištění jejich dostatečného množství. Pokud zaměstnanci manipulují s čistým i špinavým prádlem, je třeba, aby při přechodu na práci s čistým prádlem provedli osobní hygienu a vyměnili si i ochranné pomůcky (především rukavice a oděv). 

5. Větrejte / zajistěte výměnu vzduchu

Pravidelně větrejte provoz. Ideální je přitom řešení se vzduchotechnikou, při kterém je vytvořen přetlak čisté části.

6. Proškolte personál

V současné situaci doporučujeme opětovné proškolení personálu, při kterém bude zvláštní pozornost věnovaná oblasti osobní hygieny, používání ochranných pomůcek a správných pracovních postupů při manipulaci a praní kontaminovaného/rizikového prádla. Školení na oblast hygieny by přitom měla být prováděna pravidelně bez ohledu na epidemiologickou situaci. V době zvýšeného rizika (například chřipková epidemie nebo současné šíření nákazy COVID-19) je vhodné zařadit navíc speciální školení.

7. Provádějte pravidelný servis a kontrolu strojního vybavení

 • Základ je pravidelný úklid nebo čištění dle hygienického plánu. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat povrchům, které přichází do častého kontaktu s prádlem nebo zaměstnanci.(kliky, ovládací prvky, stoly atd.) 
 • Důležitá je kontrola funkčnosti všech ovládacích prvků, displejů atd. a také kontrola pracího procesu (čas, dosažení teplot, kvalita technologické vody, kalibrace funkčnosti dávkovačů dezinfekčních pracích prostředků apod.)
 • Pokud nepoužíváte změkčenou vodu, tak pravidelně zbavujte pračku usazenin a vodního kamene.
 • Pro dezinfekci pračky obecně můžete používat dezinfekční prací program nebo program praní při teplotě nad 90 °C, ale pro jistotu 100% výsledku je nejlepší kontaktovat technologa Professional support.

8. Nastavte správně prací procesy, včetně použití vhodných prostředků

 • Trvejte na použití registrovaných dezinfekčních prostředků (pro praní zdravotního prádla je nutná speciální registrace).
 • Zabezpečte dávkování předepsaného množství dezinfekčního prostředku, dostatečný kontaktní čas a teplotu, za níž dochází k dezinfekci prádla.
 • Prověřte nastavení pracího procesu tak, aby docházelo k dezinfekci a správnému vyprání prádla bez úsad vodního kamene (inkrustace). Technolog Professional support Vám pomůže s nastavením i deinkrustací prádla i praček.
 • Pokud je to možné, používejte automatické dávkovací systémy. Pokud je nutné použití manuálního dávkování, musí personál vědět, kdy a kolik prostředku je třeba dávkovat.
 • U malých praček lze využít i dezinfekční prací prášky jako je Ariel Formula Pro+, které nabízí jednoduché a bezpečné řešení praní s dezinfekcí

9. Upravte a kontrolujte kvalitu technologické vody

 • Vodu na vstupu pokud možno změkčujte. Ušetříte tím peníze, lépe vyperete, prodloužíte životnost prádla a snížíte riziko inkrustace, která pomáhá bakteriím přežít a množit se.
 • Pokud používáte vodu ze studny nebo jiného vlastního zdroje, je třeba její úprava a zajištění její zdravotní nezávadnosti. Voda musí být také pravidelně testovaná na přítomnost mikroorganismů.
 • Prací programy a stroje by měly být nastaveny tak, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci způsobené znovu používanou vodou.

10. Kontaktuje odborníky

Pokud si v něčem nejste jistí, neváhejte kontaktovat Vaši místní hygienickou stanici nebo odborníky např z APAČ (prádelenská asociace), TZÚ Brno nebo technologa Professional support.

Základní možnosti dezinfekce prádla

Termodezinfekce

Jde o dezinfekci působením vysoké teploty po definovanou dobu. Probíhá při teplotě vody 90 °C po dobu působení deseti minut od dosažení této teploty.

Chemotermodezinfekce

Dezinfekce působením chemických látek při definované koncentraci, teplotě a času, které jsou dány návodem k použití dezinfekčního prostředku. Dezinfekční proces se ukončuje před fází máchání. Může jít o:

 • Proces s perkyselinami (additive B3) či perboritany jako účinnou látkou při teplotě vody 60 °C po dobu dvaceti minut od dosažení této teploty;
 • Proces s chlorem, organickými nebo anorganickými deriváty obsahujícími aktivní chlor při teplotě vody 60 °C po dobu dvaceti minut od dosažení této teploty.

Technologický postup pracího procesu se volí podle druhu prádla, stupně znečistění, typu pracího stroje a druhu použitých pracích prostředků. Koncentrace pracích prostředků se řídí jejich druhem.

Dezinfekční prací prostředky, které nabízí Professional support:

Professional support používá dezinfekční prostředky bez chloru. Tyto prostředky nejen že snižují úroveň poškození textilu a strojů, ale zároveň nezatěžují životní prostředí a odpadní vody chlorem a jeho deriváty. PS dezinfekční prostředky jsou postaveny na bázi volného kyslíku uvolňovaného z peroxidu vodíku nebo na bázi organických peroxidů. Takové řešení je vhodnější pro použití zejména u menších provozů s vlastní čistírnou vody ale i u velkých provozů, které musí splňovat určité kvalitativní parametry odpadní vody předepsané místní čističkou odpadních vod. Se správným nastavením dezinfekčních procesů a praní prádla Vám rádi pomohou naši zkušení technologové.

Aditiva pro systémy s automatickým dávkováním

Aditivum B3 20/60/200 L pro systém Professional support. Nutné automatické dávkování.

         https://www.profsupport.cz/eshop/produkty/b3-additive-dezinfekcni-beleni-60l-66kg

 

Ariel System S3 color safe bělení pro systém Ariel 1 Wash. Nutné automatické dávkování.

https://www.profsupport.cz/eshop/produkty/ariel-system-s3-color-safe-beleni-20l

 

Prací prášek pro provozy s manuálním dávkováním

Ariel Formula Pro + (pro dezinfekci je nutné dodržovat dávkování dle návodu pro dezinfekci)

https://www.profsupport.cz/eshop/produkty/ariel-formula-pro-dezinfekcni-praci-prasek-13kg

 

Čisticí prostředek vhodný pro dezinfekci povrchů

Mr.Proper dezinfekční víceúčelový čisticí prostředek 3v1 750 ml vhodný na povrchy s častým kontaktem, kliky, madla, ovládací prvky, stoly atd. 

https://www.profsupport.cz/eshop/produkty/mr-proper-desinfekcni-cistic-na-leskle-povrchy-750ml