Jak snížit účty za energie na praní až o 70 %

Jak ušetřit v prádelně

Prádelna je pro mnoho domovů jedním z velkých odběratelů energií. Praní a sušení mohou být velmi energeticky náročné provozy, které se výrazně podílejí na nákladech celého zařízení. V mnoha případech si zařízení nesleduje separátně spotřebu energií a vody na praní, a proto se stále běžně setkáváme se zařízeními, která mají velmi energeticky náročný provoz a dosud to nikoho netrápilo. Každé zařízení a jeho prádelna je jiné, ale orientačně můžete počítat náklady na ohřev vody na praní na 1 klienta při dnešních cenách okolo 900 Kč /rok tj. u zařízení s 60 klienty může být náklad na ohřev vody na praní okolo 55 000 Kč ročně.

Naštěstí se ve většině případů dá značně ušetřit bez nutnosti významných kapitálových investic.

Na co se při hledání úspor zaměřit:

 1. Používat měkkou vodu
 2. Prát při nízkých teplotách (a zachovat kvalitu a dezinfekci)
 3. Optimálně nastavit stávající prací technologii a použít správnou chemii
 4. Dělat pravidelný servis strojního zařízení a jeho kontrolu
 5. Zvážit investici technologické optimalizace prádelny     

Zároveň je nutné připomenout, že při úspoře energií při praní se nejedná jen o teplotu a úroveň dezinfekce, ale prádlo musí být zejména perfektně vyprané.

 

Používání měkké vody

Už naše babičky věděly, že dešťová voda pere lépe než ta z kohoutku. Proč je tomu tak? Hlavně proto, že dešťová voda je měkčí. Zjednodušeně to znamená, že neobsahuje tolik minerálů. Nejčastěji jde o ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Čím více je ve vodě těchto sloučenin, tím hůře se v ní rozpouští nečistoty a prací prostředky, kterých je tedy potřeba do praní přidávat více. Proto je na obalech všech pracích prostředků vždy uvedeno, kolik pracího prášku je třeba použít ve tvrdé vodě a kolik při praní ve vodě měkké. Vzrůstající spotřebu energie na ohřev vody pak zásadně ovlivňuje usazený vodní kámen na topných tělesech, jejichž účinnost se jeho působením snižuje.

Výhody praní v měkké vodě (<1,25 mmol/l nebo <7 °dH):

 1. Nižší náklady na ohřev vody v pračkách
 2. Snížení nákladů na prací prostředky až o 30 %
 3. Snížení rizika alergických reakcí
 4. Lepší senzorické vlastnosti prádla (bělost, vůně, příjemnější na dotyk)
 5. Delší životnost prádla
 6. Delší životnost praček a dalšího strojního vybavení
 7. Nižší náklady na servis praček (zvláště ohřívací tělesa)

Jak se zbavit tvrdé vody a kolik to stojí?

Způsobů, jak bojovat s tvrdou vodou, je několik. Mezi nejběžnější způsoby jejího změkčení patří technologie iontové výměny (tzv. KATEX). Jde o jednoduché, účinné a relativně levné zařízení pro použití v průmyslu i v domácnostech.

Modelový příklad:

Pro prádelnu o denní kapacitě cca 300 kg prádla při tvrdosti vody více jak 15 °dH činí počáteční investice do pořízení katexového změkčení cca 35 000,- Kč bez DPH. Následné investice pak dosahují pouhých stakorun měsíčně na doplňování tabletované soli, která je potřebná pro regeneraci katexové náplně.

Investice 35 000 Kč
Úspora pracích prostředků 30 %
Návratnost 2 roky

Další úspory potom přináší prodloužení životnosti praného prádla a snížení potřeby servisu a nákupu nových praček.

Katex
Ukázka katexového změkčovače pro menší provozy

Praní při nízkých teplotách

Dříve bylo nutné pro dosažení vysoké kvality praní a dezinfekce prát prádlo při teplotách od 60 °C do 90 °C. Dnes lze díky moderním pracím a dezinfekčním prostředkům a programovatelným pračkám dosáhnout vynikajících výsledků i při nižších teplotách, přestože je prádlo ze zařízení sociálních služeb často velmi znečištěné.

Příklad typické struktury praní u prádelny v sociálních službách, která pere při vyšších teplotách.

Z uvedeného příkladu vidíme, že i více jak 50 % pracích cyklů absolvujeme na nejvyšší možnou teplotu, a to na 90 °C. U většiny ostatních cyklů se pere na 60 °C, a to často z důvodu dezinfekčního praní. Prát na takto vysoké teploty a utrácet tak zbytečně za energie už dnes není nutné.Můžeme snížit teplotu praní i dezinfekce použitím moderních pracích prostředků, které dosahují vysoké účinnosti odstranění špíny i dezinfekčního účinku již při teplotách od 40 °C. Prát na „devadesát“ jak to dělaly naše babičky se tím pádem stává minulostí. Praní při nízkých teplotách přináší zásadní úspory nákladů na energie, a to až 70 % z nákladů na praní.

Změna teploty Úspora energie
90 °C = 40 °C 70 %
90 °C = > 60 °C 43 %
60 °C = 40 ° C 47 %

Snížení teploty praní a dezinfekce je sice spojeno s mírným zvýšením dávkování pracích a dezinfekčních prostředků, ale proti úspoře energie v desítkách procent je navýšení nákladů na chemii v řádu jednotek procent. Snižovat teplotu bez úpravy pracího procesu ale není možné. Školený technolog vám musí pomoci nastavit celý prací proces tak, aby byla zabezpečena nejen kvalita praní, ale hlavně úroveň dezinfekce. Pokud budete přecházet na nízkoteplotní praní nechte si od svého dodavatele pracích prostředků zpracovat kompletní kalkulaci nákladů na praní a vyčíslení úspor, které změna přinese.

Modelový případ:

Elektřina je použita pro ohřev vody v pračce a stávající cena za kWh elektřiny je 8.50 Kč včetně distribuce, prádelna pere 300 kg prádla/den, 250 dní v roce, a struktura pracích programů odpovídá ukázkové struktuře (viz výše).

Dosažené výsledky:

Změna teploty Podíl prádla* Úspora na 1 kg
90 °C = > 60 °C 55 % 1,29 Kč
60 °C = 40 °C 40 % 0,80 Kč

*(5 % prádla se již dříve pralo na 40 °C)

Úspora energií celkem 77 000 Kč
Zvýšení nákladů na prací prostředky (+0,30 Kč/kg) -21 000 Kč
Celková úspora/rok 56 000 Kč
graf CZ
Zdroj: Interní data Professional support s.r.o.

Optimální nastavení stávající prací technologie a použití správné chemie

Profesionální a poloprofesionální programovatelné pračky umožňují kompletní nastavení pracího procesu (prací postupy, teplota vody, množství vody, čas, otáčky atd.) ve spojení s automatickými dávkovači pracích prostředků je tak možné celou technologii vyladit dle požadavků a potřeb každého zákazníka. Každá prádelna je trochu jiná, používá jiné stroje a má i jiné požadavky a preference. Zkušený technolog dokáže z celého systému „vymáčknout“ maximální výkon tak, aby výsledek byl pro zákazníka co nejlevnější a nejefektivnější. Technolog řeší optimální poměr mezi množstvím a typem použité chemie, teplotou praní, množstvím vody a mechanickým praním pro konkrétní druh prádla.  Vzhledem k vývoji na trhu je dnes primárním cílem optimalizací snížení spotřeby energií (plyn/elektřina) na ohřev vody. Při snaze o optimalizaci se ale nesmí opomenout, že je třeba udržet, nebo i zvýšit kvalitu praní jako takového a případně garantovat dezinfekci praného prádla. Změna všech parametrů praní v podmínkách sociálních služeb není triviální a vyžaduje zkušeného technologa a know-how. Požádejte svého dodavatele, aby vám co nejdříve udělal revizi pracích programů s důrazem na snížení nákladů na energie. Pokud toho není schopen, zkuste jiného dodavatele, protože úspora může být zásadní a nevyžaduje od vás investice.

Pravidelný servis strojního zařízení a jeho kontrola

Správně fungující pračky a žehlící stroje jsou základem pro efektivní provoz prádelny. V kontextu spotřeby energií se jedná především o to, zda dosahují nastavených teplot praní (např. zda nejsou topná tělesa pokryta vodním kamenem). Například, pokud pračka pere s nižší teplotou, než má, může to mít zásadní vliv na kvalitu praní (potenciálně následovanou přepírkou špatně vypraného prádla) a hlavně zde může vzniknout problém, pokud je požadováno dezinfekční praní. Všechny detergenty jsou registrované jako dezinfekční vždy pro praní při definované teplotě, koncentraci a času.Samozřejmě špatně fungující nebo poškozený stroj může mít zásadní vliv na kvalitu prádla jako takovou, na velikost spotřeby vody a na celkovou produktivitu prádelny.

 

Zvážení investic do technologické optimalizace prádelny     

Zde se již jedná o náročnější způsob, jak se pokusit optimalizovat spotřeby energií, ale pro střední a větší provozy může přinést další výrazné úspory. Musí zde předcházet důkladná analýza současného stavu a nese to sebou i nemalé finanční a prostorové nároky u zákazníka. Co je ale podstatné, že provoz identifikovaný jako vhodný pro takovou optimalizaci, dosáhne obvykle až 50 % úspor. Orientačně jsou tyto projekty vhodné pro prádelny peroucí 1 000 kg prádla denně a více, při využití páry pro ohřev vody.

Navíc se u takto velkých projektů dá využít i EU dotací, které jsou v současné době spuštěné a výrazně pomohou snížit náklady na tuto investici až o 50 % celkových nákladů na projekt. Provozy, které mohou tyto dotace čerpat: a) využívají k ohřevu jako médium primárně páru (v některých případech to může být i plyn nebo elektřina), b) pro žehlení využívají plyn nebo elektřinu. Nevýhodu těchto projektů je, že vyžadují poměrně dost času k realizaci, a proto nejsou řešením pro nadcházející topnou sezónu. Dlouhodobě ale mohou přinést zásadní úsporu.

Ukázkový příklad z praxe:

Prádelna Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. Středně velký prádelenský provoz (500 tun prádla/rok) zabezpečující praní prádla pro nemocnici i externí zákazníky. Jednalo se o jednu z prvních pokročilých optimalizací ve veřejném sektoru.

Optimalizace zahrnovala:

 1. Centrální výměníkový systém voda-voda pro využití energie teplé odpadní vody z celého provozu.
 2. Výměníkový systém vzduch-voda pro využití energie horkého odpadního vzduchu ze žehlící linky.

Takto získaná energie se využívá pro ohřev okruhu TUV areálu nemocnice. (jedná se o jeden z mála případů, kdy je možné získanou odpadní energii z prádelny efektivně „vyexportovat“ pro spotřebu mimo prádelny.)

Dosažené výsledky:

Investice* 3,6 mil. Kč
Úspora MWh (plyn)/rok 200 MWh
Úspora/rok (akt. cena) 1 mil. Kč
Návratnost 3,6 roku

*50 % z toho financováno z fondů EU

výměník vzduch voda
Výměník vzduch-voda včetně měřících a regulačních prvků

Závěr

Rostoucí ceny elektřiny a plynu kladou na všechna zařízení i domácnosti velké nároky a vyzývají k tomu, abychom se na jejich provoz zkusili podívat jinou optikou než dříve – optikou minimální energetické náročnosti. Z našich zkušeností víme, že většina zařízení má v oblasti optimalizace praní stále velké příležitosti a úspory, které dříve nebyly zajímavé jsou nyní zásadní. Nebojte se tedy podívat na prádelnu novým pohledem a ve spolupráci s dobrým dodavatelem pracích technologií hledejte řešení.