Optimalizace energií

Potýkáte se s rostoucími náklady na energie a s vysokou spotřebou vody při praní prádla?  Máte problém při zpracování odpadní vody z vaší prádelny? Nebo máte mnoho zakázek a přitom nedostatek kapacit a pracovníků? Obraťte se na nás. Díky dlouholetým zkušenostem vám dokážeme ušetřit značné provozní náklady a celkově zoptimalizovat váš provoz.

Postaráme se o optimalizaci všech pracích procesů, optimální nastavení praček a dávkovacích zařízení. Pro maximální úsporu vám navrhneme a nainstalujeme zařízení pro rekuperaci energií a vody a tak snížíme vaše provozní náklady. Zjistíme jak zrychlit a zefektivnit váš prací proces a pracovní procesy ve vaší prádelně. Navrhneme vám řešení, které bude vaší prádelně na míru. Pomůžeme vám i s výběrem nového strojního zařízení nebo s návrhem nové prádelny.

U našich zákazníků se zaměřujeme na snižování celkových nákladů na 1 kg vypraného prádla a to nás vede k celkové optimalizaci provozu, protože náklady na chemii tvoří nejmenší část nákladů na praní a pro dosažení významné úspory je nutno zlepšit hospodaření s energií a vodou.  U realizovaných projektů došlo k úspoře až jedné třetiny tepelné energie při instalaci výměníků vzduch-vzduch a vzduch-voda, které využívají energie teplých odpadních vod a energii horkého odpadního vzduchu ze sušiček a žehličů. Díky systémům mechanické filtrace, akumulace a následného opětovného využití technologických vod dosahujeme úspory 20-40 % celkové spotřeby technologické vody prádelny. Tyto úspory se v delším horizontu zcela zásadně projeví na ekonomice vašeho provozu.

Prádelnami v České republice se zaobíráme již přes třicet let a za tu dobu jsme se díky kvalitě našich lidí, výrobků a know-how stali vedoucí firmou na trhu.  Mezi naše zákazníky patří největší komerční prádelny, nemocnice a hotely. Jsme jediná česká firma, která nabízí komplexní, praxí ověřené systémy pro úsporu energií v prádelnách.  Na jejich vývoji spolupracujeme s předními odborníky oboru a renomovanými vysokými školami. Projekty optimalizace energií jsme již realizovali v mnoha zemích Evropy.

Jsme členem Asociace prádelen a čistíren ČR.

výměník voda-voda
Výměníkový systém voda-voda

Projekt WEGEN - Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Ve spolupráci s firmou ASIO TECH, spol. s.r.o. se podílíme na projektu  „Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku“ s pracovním názvem WEGEN, který je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2021 - 2023. Více informací o projektu naleznete zde.

Optimalizace energií v prádelnách podpora EU a dotace

Realizované projekty