Kde se skrývají velké úspory v praní prádla?

Péče o zákazníky a klienty je náročná disciplína v jakémkoli oboru a v praní prádla to platí také – ať už se jedná o prádelnu, hotel, nemocnici nebo zařízení sociální péče. Provozovatelé a jejich zaměstnanci jsou často vystaveni stresovým situacím, kdy mají dodat perfektně vyprané prádlo bez jediné chybičky a k tomu musí zvažovat každý drobný náklad. Jejich snaha dodat svým zákazníkům a klientům perfektně čisté prádlo, pomoci vytvořit druhý domov a přátelské prostředí je tak často konfrontována s cenami konkurence nebo, v případě rozpočtových organizací, s omezenými finančními prostředky, které k tomu mohou použít.

Často přitom netuší, že mohou celkem jednoduše snížit některé náklady na provoz svého zařízení. Provozovatelé se často soustředí hlavně na cenu za kilogram pracího prášku, ale už nevěnují dostatečnou pozornost dalším nákladům, které jsou s praním spojené a nejsou na první pohled vidět.

Většinu nákladů na praní přitom tvoří právě tyto „neviditelné“ náklady, například mzdy, energie či opotřebení prádla a nutnost jeho výměny.

nákladová struktura praní prádla
Příklad struktury nákladů na praní

Na jaké oblasti se tedy zaměřit, pokud chcete dosáhnout významných úspor?

Kvalita používané vody a její úprava

Znalost parametrů vody musí stát na začátku přípravy pracího procesu. Přitom jde bohužel mezi provozovateli o nejvíce přehlíženou záležitost. Měkká voda lépe rozpouští špínu a prací prostředek, díky čemuž nedochází k usazování vodního kamene v pračce a její výkon zůstává takový, jaký zaručuje výrobce. V tvrdé vodě se zhoršuje kvalita praní, zvyšuje se opotřebení prádla a snižuje životnost praček. Dnes již přitom existuje řada způsobů, jak vodu jednoduše změkčit na ideální úroveň.

 

Maximální časová efektivita praní

Náklady na mzdy zaměstnanců tvoří až polovinu celkových nákladů na vyprání jednoho kilogramu prádla. Někdo se totiž o celý proces praní musí starat. Pokud je prací cyklus moc dlouhý, rostou také náklady na zaměstnance, kteří se musí namísto jiné činnosti věnovat právě praní. Nejhorší variantou je, pokud se prádlo nevypere napoprvé a praní se musí opakovat. V takovém případě výrazně rostou i další náklady.

Prodloužení životnosti prádla

Při každém praní dochází k mírnému opotřebení prádla, které je po nějaké době nutné vyměnit. Je ale velký rozdíl mezi tím, jestli se kvůli nevhodnému procesu praní opotřebuje po 50 cyklech, nebo jestli vydrží 300 cyklů.

Při špatně nastaveném pracím procesu se totiž na vláknech tkaniny usazuje vodní kámen, který způsobuje zašednutí či zažloutnutí prádla a jeho zápach. Navíc mechanicky poškozuje vlákna, takže se prádlo postupně rozpadá.

Vždy se proto ptejte svého dodavatele na úroveň chemického poškození vlákna častým praním. Dobrý dodavatel by měl mít potvrzení od certifikované laboratoře, že s jeho prostředky po 50 praních nedojde ke ztrátě pevnosti prádla o více než 13 %. V takovém případě lze vyprat prádlo až 300x, aniž by došlo k výrazné ztrátě jeho původních vlastností.

poškození vláken
Vlákna poškozená nesprávným praním

Volba správného typu praní

Důležitou otázkou je i zvolený typ pracího systému. V dnešní době existují dva hlavní typy: alkalický a pH neutrální. Každý přitom má své výhody a hodí se na jiný typ prádla a do jiného typu provozu.

Alkalický systém můžeme nazvat klasickým praním, které všichni známe. Dokáže si poradit i s velmi odolnými skvrnami, ale zároveň je při jeho použití nutné sledovat koncentrovanost prací lázně a kvalitu máchání. Špatně zvolená optimalizace totiž může vést k usazování prostředku na prádle a následným zdravotním komplikacím u klientů.

pH neutrální systém se používá tam, kde není nutné použít alkalický systém a kvalita praní zůstane přesto perfektní. Jde o velmi šetrný způsob praní, který výrazně prodlužuje životnost prádla.

 

Snížení spotřeby vody a energií

Další zásadní oblastí úspor je spotřeba elektřiny a vody. Špatně nastavený prací proces může vést buď ke zbytečnému plýtvání, nebo naopak k tomu, že se sice sníží spotřeba energií, ale za cenu nízké kvality praní. Jedná se především o to, při jaké teplotě se pere, kolik vody se v jednotlivých krocích pracího procesu spotřebovává a jak se využívá zbytkové teplo a voda. Základem je optimalizace pracích programů, která může být spojena i s úpravami praček, instalací automatických dávkovacích zařízení a zařízení pro opětovné využití tepla a vody.

Kvalitní dodavatel by měl být schopný celý proces optimalizovat a doložit úspory, které jeho systém přinese. Zároveň ale musí udržet 100% kvalitu praní.

 

Kvalita pracích prostředků

Už bylo řečeno, že náklady na samotné prací prostředky tvoří necelou desetinu nákladů. Zároveň ale platí, že použité prostředky zásadně ovlivní celkové náklady na kilogram vypraného prádla. U méně kvalitních prostředků je třeba prát na vyšší teplotu, případně déle a často bohužel také opakovaně., protože nejsou schopné vyprat obtížné skvrny napoprvé.

Důležité je také přesné dávkování. Pro velké provozy se hodí automatické dávkování řízené počítačem, které má řadu nezanedbatelných výhod.

Správně nastavený proces praní tedy není jen o výběru pracích prostředků, ale vstupuje do něj celá řada dalších faktorů. Pokud se nastaví správně, ušetří vám čas strávený praním, i peníze, které za praní vydáváte. Díky tomu se můžete více věnovat svým klientům. Nebojte se tedy ptát svého dodavatele na výše uvedené oblasti úspor. Nechte si zkontrolovat prací proces a udělat nezávislé testy kvality praní. Ušetřit můžete i desítky procent nákladů bez nutnosti dalších investic.