Program certifikace kvality praní pro prádelny

Od roku 2021 nabízíme pro naše zákazníky z řad prádelen nový certifikační program kvality praní a ekologické šetrnosti. Tento unikátní program přináší výhody jak samotným prádelnám tak i jejich zákazníkům v oblasti nákladů na praní a prádlo tak kvality praní. Program vznikl ve spolupráci s TZÚ Brno a P&G Professional, jedním z garantů kvality je i značka Ariel Professional.

 

certifikace kvality praní

Výhody praní v certifikovaných prádelnách

1. Dobrá cena za kvalitní praní

2. Úspora nákladů za nákup prádla 

3. Spokojenost klientů s kvalitou prádla

4. Bezpečnost klientů a zaměstnanců

5. Možnost využití v marketingové komunikaci pro hosty / klienty 
 

 

Co zahrnuje účast v programu certifikace 

Certifikační proces zahrnuje externí testy kvality praní v nezávislých certifikovaných zkušebních ústavech a pravidelné kontroly a měření. Zaměřujeme se na jasně měřitelná a definovaná kritéria měření kvality praní. Součástí procesu je i evidence protokolů o všech měřeních a zkouškách po dobu platnosti certifikátu. Součástí programu je i měření hlavních kritérií, která jsou vyžadována oborovými prádelenskými normami ČR.

1. Kompletní kontrola parametrů praní technikem Professional support – 2x ročně

2. Běžná kontrola parametrů praní technikem Professional support – 10x ročně

3. Nezávislý test kvality praní TZÚ – 1x ročně nebo po změně technologie

4. Nezávislý test bezinfekčnosti praní (u programů dezinfekčního praní) – 1x ročně nebo po změně technologie 

 

tzu certifikace

Nezávislé testy kvality praní TZÚ

1. Test bělosti, ztráty pevnosti a obsahu anorganických látek 

Praní standardizovaného klůcku (textilní látka se standardní sadou skvrn) – 50x opakovaných praní. Klůcek dodává a vyhodnocení provádí TZÚ Brno (Textilní zkušební ústav www.tzu.cz).

Sledovaná kritéria

tabulka parametrů certifikace praní

 

2. Test dezinfekčního praní prádla

Vyprání standardizované bavlněné látky kontaminované Enterococcus faecium.  Vzorek je pak kultivován a vyhodnocen na přítomnost mikroorganismů. Materiál pro stěr dodává a vyhodnocení provádí TZÚ Brno (Textilní zkušební ústav www.tzu.cz) nebo Státní zdravotní ústav. Test se provádí se 4 vzorky.

Sledovaná kritéria:
Pozitivní/negativní růst testovaných bakterií. Pro certifikaci je požadován negativní výsledek všech 4 testů.

 

Ekologická šetrnost prádelny

Zařazení prádelny do třídy energetické náročnosti

Zařazení do třídy se provádí 1x ročně (nebo 3 měsíce po změně technologie). Zařazení provádí technik Professional support s.r.o. na základě vykázané spotřeby vody, energie a vypraného množství prádla. Zjištěné hodnoty (spotřeba/kg prádla) jsou porovnány s kritérii Professional support s.r.o., které jsou každoročně stanovovány na základě získaných dat z ČR trhu. 

Kritéria

Spotřeba vody
A – ekologicky velmi šetrný provoz spotřeba vody do 10 l/kg
B – ekologicky šetrný provoz spotřeba vody 10–15 l/kg
C – ekologicky nešetrný provoz spotřeba vody nad 15 l/kg

Spotřeba plynu kWh/kg
A – ekologicky velmi šetrný provoz spotřeba plynu do 1,2 kWh/kg
B – ekologicky šetrný provoz spotřeba plynu 1,2 – 1,7 kWh/kg
C – ekologicky nešetrný provoz spotřeba plynu nad 1,7 kWh/kg

logo certifikace ekologicky šetrného provozu

Chcete certifikovat prádelnu nebo hledáte kvalitní prádelnu s certifikací?