WEGEN – Water Energy GENerator

Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku


Projekt „Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku“ s pracovním názvem WEGEN je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2021 - 2023.

Cílem projektu je integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku s vizí zjednodušení a optimalizace řízení obou procesů za účelem snížení investičních nákladů a zvýšení uživatelského komfortu obsluhy. Pro recyklaci vody se předpokládá využití technologie ultrafiltrace a reverzní osmózy, pro zvýšení úspory energie aplikace inteligentních systémů tepelných výměníků. Výstupem projektu bude ověřená technologie zařízení o výkonu 500 l/h., která bude otestována v reálných provozech. Projekt řeší konsorcium firem Professional Support s.r.o a ASIO TECH, spol. s r.o., které si od projektu slibují efektivnější provozní řešení v prádelenských provozech a vedle inovace svého portfolia výrobků i komerční úspěch v České republice a v zahraničí. Výstupy projektu jsou poloprovozní jednotka využívající technologii čištění membránovými procesy a inteligentní tepelný výměník v jednom funkčním celku, ověřená technologie procesu recyklace odpadní vody se systémem úspory energie pomocí inteligentního tepelného výměníku a užitný vzor chránící integrovanou technologii čištění vody a úspory energie.

Koordinátorem projektu je firma ASIO TECH, spol. s r.o., spoluřešitelem projektu je společnost Professional support s.r.o.

EU
dotace

Máte zájem o naše výrobky a řešení?
Neváhejte a kontaktujte nás