Tvrdá voda se při praní prádla velmi prodraží, většinou zbytečně.

Všechno na naší planetě se točí kolem vody.  Voda a její parametry jsou také základním východiskem pro profesionální praní prádla. A přestože to na první pohled nemusí být zřejmé, jsou její parametry zásadní také pro zajištění maximálního pohodlí pro klienty ubytovacích, zdravotnických a pečovatelských zařízení.

Výběrová řízení na dodavatele pracích prostředků a zařízení přitom často tuto zásadní roli vody opomíjejí a soustředí se na cenu za pracího prostředku na 1 kg praného prádla. Takto nastavený proces paradoxně často vede k nárůstu celkových nákladů na praní a ke snížení pohodlí klientů.

V předešlém článku o praní prádla jsme zmínili, že cena pracích prostředků tvoří maximálně desetinu celkových nákladů na praní, zatímco energie, spotřeba vody a náklady na servis tvoří až 40 %. A právě kvalita vody hraje v těchto počtech velmi důležitou, ne-li tu nejzásadnější roli. Pokud pereme v tvrdé vodě, roste spotřeba pracích prostředků, zvyšuje se opotřebení prádla a praček, rostou náklady na ohřev vody v pračkách, zhoršuje se kvalita vypraného prádla (bělost, vůně, měkkost) a zvyšuje se riziko alergických reakcí u citlivých klientů.

Co je to tvrdost vody a jak se měří 

Už naše babičky věděly, že dešťová voda pere lépe než ta z kohoutku. Proč je tomu tak? Hlavně proto, že dešťová voda je měkčí, zjednodušeně to znamená, že neobsahuje tolik minerálů. Nejčastěji jde o ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Čím více je ve vodě těchto sloučenin, tím hůře se v ní rozpouští nečistoty a prací prostředky, kterých je tedy potřeba do praní přidávat více. Proto je na obalech všech prostředků vždy uvedeno, kolik ho je třeba použít při použití v tvrdé vodě a kolik při použití v měkké vodě.

Pro základní představu o tvrdosti používané vody můžete jednoduše vyzkoušet test s mýdlem. Pokud při mytí mýdlo málo pění, pravděpodobně máte tvrdou vodu. Naopak když pění hodně, bude se jednat patrně o měkkou vodu. Pro lepší představu ale využijte testy v podobě testovacího papírku, který ponoříte do vody a po chvilce na barevné škále jednoduše uvidíte, jak tvrdou vodu máte. Další možností je kontaktovat svého dodavatele vody, který Vám tyto informace poskytne. Většina dodavatelů má tyto údaje i na svých webových stránkách.

K vyjádření tvrdosti vody se používá několik různých jednotek. U nás se nejčastěji setkáte s tzv. německou stupnicí, která tvrdost měří ve stupních (°dH). Jeden stupeň přitom odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Setkat se můžete také s francouzskou stupnicí (°F), případně se zkratkou mmol/l, která udává koncentraci vápníku a hořčíku v jednom litru vody. Stupeň tvrdosti vody podle jednotlivých stupnic ukazuje i přiložená tabulka.

tabulka tvrdosti vody

Co způsobuje tvrdá voda?

Nejviditelnější důsledek tvrdé vody je vodní kámen. Nejen, že způsobuje ošklivý povlak například v rychlovarných konvicích, ale také zanáší topné těleso v pračce nebo bojleru a snižuje tak jeho energetickou účinnost. Vodní kámen následně může vést až k poškození praček a kalandrů, což vede k vyšším nákladům na servis a jejich častější výměnu.

Dalším důsledkem tvrdé vody je snížená účinnost pracích prostředků. Do praní je nutné pro stejný účinek přidávat více prášku. Základní úsporu na pracích prostředcích si přitom můžete spočítat sami. Na obalech jednotlivých prostředků najdete množství, které je potřeba pro měkkou a pro tvrdou vodu. Jednoduše si tak můžete ověřit, o kolik peněz přicházíte jen na spotřebě těchto prostředků. Jejich nadměrná spotřeba přitom není dobrá nejen z finančního hlediska, ale i z pohledu ekologie Vašeho provozu.

Vodní kámen se také postupně usazuje na vláknech textilu. Vrstvička vodního kamene vede k tomu, že se jednotlivá vlákna čím dál hůře perou a zůstávají v nich různé látky ať už ze špíny, vody nebo praní. Následně prádlo žloutne a více a dříve zapáchá, protože vodní kámen napomáhá množení bakterií.  

Vodní kámen na vláknech způsobuje, že prádlo je hrubší a méně příjemné na dotek. U lidí s citlivou pokožkou, především těch dlouhodobě ležících, to může způsobovat také zdravotní problémy. Vodní kámen navíc ztěžuje vymáchání pracího prášku, což může u citlivých lidí vést k alergické reakci projevující se zarudnutím a svěděním pokožky.

Vlákna prádla obalená vodním kamenem jsou přirozeně hrubší, což zvyšuje tření mezi jednotlivými vlákny. To vede k jejich mechanickému poškození a rychlejšímu potrhání prádla, které je tedy potřeba častěji měnit za nové. Častější nákup nového prádla je tak další nezanedbatelnou položkou, která Vás může zbytečně připravovat o peníze. Prádlo může běžně vydržet okolo 50 cyklů praní, zatímco prádlo prané v měkké vodě a dobře nastaveném pracím procesu vydrží i 200-300 cyklů praní.  

Jak se zbavit tvrdé vody?

Způsobů, jak bojovat s tvrdou vodou, je několik. Mezi nejběžnější způsoby jejího změkčení patří technologie iontové výměny, která se používá už 100 let. Jde o jednoduché, účinné a relativně levné použití v průmyslu i v domácnostech.

Voda v tomto případě protéká přes iontoměničový filtrační materiál v podobě drobných kuliček, které na sebe navazují ionty vápníku a hořčíku obsažené ve vodě. Ty nahrazují ionty prvku, který je na povrchu iontoměniče. Iontoměnič (nebo také IONEX), který nese kladně nabité ionty, se nazývá KATEX. Iontoměnič se záporně nabitými ionty je potom nazýván ANEX.

Změkčování vody v prádelně
Příklad instalace zařízení pro úpravu vody ve větší prádelně

Katexová náplň má samozřejmě omezenou kapacitu. Ve chvíli, kdy se jeho struktura 'přeplní' kationty Ca/Mg a nezůstanou na něm žádné ionty sodíku (popř. vodíku) pro výměnu, je potřeba ho zregenerovat. Takzvaná regenerace katexu v Na+ cyklu probíhá pomocí protiproudého proplachu solným roztokem NaCl (rozpuštěná regenerační tabletová sůl), která vyplaví zachycené vápenaté a hořečnaté kationty do odpadu a nahradí je kationty sodíku. Po dokončení této regenerace je katex znovu připraven k použití. Ceny katexových změkčovačů (filtrů) jsou přitom dnes již v rozumných cenových relacích a náklady na jejich pořízení se tak poměrně brzy vrátí.

Existují i další způsoby částečného nebo úplného odstranění vápníku a hořčíku. Jejich použití ale už není tak jednoduché a univerzálně použitelné. Jde například o termickou dekarbonizaci, měkčení kyselinou nebo sraženým vápnem. Pro úplné odstranění těchto prvků se potom používá srážení vápnem a sodou, srážení hydroxidem sodným a sodou, případně fosforečnany, nebo odstraňování vápníku a hořčíku ve formě komplexů.

Kde se vyplatí zařízení na změkčování vody?

Pokud perete denně je investice do změkčování vody tou nejlepší cestou, jak při praní prádla ušetřit. Čím více prádla perete, tím rychlejší je návratnost investice do změkčovače vody. 

Podívejme se na jednoduchý příklad:   

Pro prádelnu o denní kapacitě cca 200 až 300 kg prádla při tvrdosti vody více jak 15 °dH činí počáteční investice do pořízení katexového změkčení maximálně 35.000,- bez DPH. Následné investice už dosahují pouze stokorun měsíčně za doplňování tabletované soli, která je potřebná pro regeneraci katexové náplně. Při snížení potřeby pracích prášků o 25-30 % a snížení potřeby servisu a nákupu nových praček se návratnost investice pohybuje mezi 1 a 2 roky. Další úspory potom přináší prodloužení životnosti praného prádla.

Jak postupovat při investici do změkčovače?

Tím, kdo Vás na danou problematiku upozorní a pomůže Vám při řešení všech aspektů, které mohou vést ke zlepšení kvality a produktivity Vašeho prádelenského provozu, by měl být především Váš dodavatel pracích prostředků. Pokud to s Vámi neřeší, zeptejte se ho, nebo oslovte další dodavatele profesionálních pracích prostředků. Můžete také oslovit firmy, které se specializují na úpravu vody.

Pokud Vám bude instalaci změkčovače zajištovat někdo jiný, než je Váš dodavatel pracích prostředků, měli byste ho i přesto do celého projektu zapojit. Po instalaci změkčovače je totiž potřeba upravit dávkování pracích prostředků pro jednotlivé programy tak, aby se snížila jejich spotřeba a zároveň byla dosažena požadovaná kvalita praní.

Závěrem

Praní prádla je komplexní proces, který zdaleka není pouze o tom, jaký prací prostředek používáme. Do celého procesu vstupuje řada dalších aspektů a jejich znalost pomáhá ušetřit značné náklady či lidskou práci. Moderní technologie a prací systémy nabízí řadu možností, jak snižovat náklady na cenu 1 kg vypraného prádla při zachování nebo i zlepšení kvality praní. Nebojte se nás zeptat, jak na to.

Co Vám přinese praní v měkké vodě:

1.    Snížení nákladů za prací prostředky až o 30 %
2.    Snížení rizika alergických reakcí
3.    Lepší senzorické vlastnosti prádla (bělost, vůně, příjemnější na dotyk)
4.    Delší životnost prádla 
5.    Delší životnost praček a dalšího strojního vybavení 
6.    Nižší náklady na ohřev vody v pračkách
7.    Nižší náklady na servis