Optimalizace prádelny Vít Spáčil Prostějov

Prádelna Vít Spáčil – prádelny a čistírny s.r.o. z Prostějova patří mezi středně velké prádelny v ČR. Prádelna je vybavevít spáčilna vsádkovými 140 kg pračkami, má vlastní kotelnu a většina praného prádla je z hotelových provozů a zdravotnických zařízení. Prádelna procházela kompletní výměnou pracích technologií a jedním z cílů bylo i snížit spotřebu energií a vody. Majitelé se rozhodli, že i po rekonstrukci bude prádelna nadále využívat k ohřevu páru a bude mít vlastní kotelnu. Pro celou rekonstrukci bylo cílem využít i EU dotační program, zaměřený na podporu ekologických investic.      

Řešení Professional support:

Po celkové analýze provozu prádelny, možností nového strojního vybavení byl připraven technický projekt pro nového paro-kondenzátního hospodářství, kotelny a rozvodů energií v prádelně. Zároveň byl připraven projekt a návrh realizace úpravy vody.   Celkovým cílem bylo výrazné snížení spotřeby energií a vody v celém prádelenském provozu.

Modernizace provozu se sestává z následujících hlavních technologických celků pro optimalizaci spotřeby energií a vody:

 • Výměníkový systém voda-voda pro využití energie teplé odpadní vody ze vsádkových praček.
 • Výměníkový systém vzduch-voda pro využití energie horkého odpadního vzduchu ze žehlících linek.
 • Systém filtrace a znovuvyužití máchací vody pro předpírku a hlavní praní.
 • Velkokapacitní reverzní osmóza pro úpravu vody celého provozu prádelny.

Následně byly nastaveny a optimalizovány veškeré prací programy v prádelně tak, aby se maximalizovaly úspory a zároveň se dosáhlo vysoké kvality praní.

Nastavená technologie je založena na nízkoteplotním jednolázňovém praní s teplotou praní do 60°C, s využitím pouze jednoho máchacího kroku v teplém permeátu (voda nejvyšší možné kvality, podobná destilované vodě) z reverzní osmózy. Voda z máchání se následně přes filtrační systém opakovaně využívá v procesu praní.

Dosažené výsledky:

 • Pokles spotřeby tepelné energie (páry) v sekci praní o 80%.
 • Pokles spotřeby technologické vody o 40%.
 • Spotřeba vody na úrovni 5L/kg prádla.
 • Minimální potřeba ostré páry (vodní pára odebíraná přímo z kotle?) díky tomu, že pračky napouštějí ohřátou přefiltrovanou vodu o teplotě 60°C.
 • Celková délka pracího programu včetně technických časů (napouštění a ohřev) je pouze 30 minut.

Professional support pomohl i se zajištěním dotace z fondu EU, která pokryla 40% investičních nákladů a pomohla zkrátit dobu návratnosti investice na necelé 2 roky.

Pro ověření kvality praní byly provedeny nezávislé testy TZÚ Brno, které potvrdily vynikající parametry praní.

 • Základní stupeň bělosti: 94,7
 • Stupeň bělosti: 156,5
 • Ztráta pevnosti 8%

Prádelna Vít Spáčil, Prostějov se po této modernizaci stala jednou z nejmodernějších, nejproduktivnějších a k životnímu prostředí nejšetrnějších středních prádelen v České republice.

Fotografie z instalace

Filtrační systém a nádrž s automatickou sanitací
Filtrační systém a nádrž s automatickou sanitací

 

výměníkový systém vzduch-voda
Výměníkový systém vzduch-voda

 

Výměníkový systém voda-voda
Výměníkový systém voda-voda

 

Máte zájem o naše výrobky a řešení?
Neváhejte a kontaktujte nás